Site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, içeriklerin izinsiz kopyalanması dahil Tüm Hakkı Saklıdır.
logo
logo

BİR MEZAR TAŞI

İlk Nahiye Müdürümüz Süleyman Hayri Bey1 Mart merhum Rektörümüzün anma gününde araştırmacı yazarlarımızca ortaya çıkan Sütçüler ilçemiz Ali Dede kabristanlığında, bir mezar taşındaki tarihi yazının çevirisi…
Aşağıdaki Osmanlıca mezar taşı kitabesinden anlaşıldığına göre Süleyman Hayri bey:
1-Edirne’lidir
2-40 yıla yakın değişik nahiyelerde müdürlük yapmıştır.
3-Mezar taşı Antalya da yazdırılmıştır.
4-Kitabe çok edebi bir üslupta yazılmış olup,Edebiyattan anlayacaklar bileceklerdir. Aruz vezni ile Osmanlıca akıcı bir dil ile yazılmıştır.Divan Edebiyatı tarzında aruz vezni ile ”Failatun-Failatu-Failatun-Failün” şeklinde kaleme alınmıştır.
5-Yazı tarzı ”Talik” stilindedir.
6-Metnin yazarı vefatından sonra Nahiye Müdürü olarak tayin edilen selefi Süleyman Nazif Bey’dir.Bunu kitabenin dokuzuncu beytinden anlıyoruz.
7-Süleyman Hayri bey 1911 de vefat etmiştir ve Ali Dede kabristanlığına defnedilmiştir.
8-Son beyitteki ”Azemi Suy-i Beka” Ebced hesabıyla vefatını belirtmektedir.
9-Şiirde geçen ”Kırkı çıktıkta” şu manalara gelmektedir:
* Ebced hesabıyla 1397 den 40 çıkınca ölüm yılı kalır.Bu da 1911’e tekamül etmektedir.
* 40 yıl değişik nahiyelerde çalışmıştır.
* Vefatının 40.günü bu şiir kaleme alınmıştır.
* Pavli (Bavullu) da 40. yılında nahiye müdürlüğü yapmıştır.
10-Osmanlılarda çift isim yaygın olduğundan,Süleyman Hayri bey’den sonra nahiye müdürü olarak Süleyman Nazif bey tayin edilmiştir ki; ilçe merkezinde 1970 de yıkılan ilkokul binası, Rum ustalara bunun zamanında yaptırılmış idi.

İŞTE EDEBİ VE TARİHİ BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP ÜNLÜ KİTABE:
1-Güvenilmez dayanılmaz gelen elbet okur,
2-Dehr-i Dünun nesi var,rene-ü sitemden gayri.
3-Kıldı encam bu efendide ecel camını nuş,
4-Versin evladına hak ecr-i cezil-i sabrı.
5-Müstakim,ehli kerem idi zamiri rüşen,
6-Durağı ruhuna adın ola münevver kabri.
7-Bir zaman hayli nevahide müdürlük etti,
8-Devlete sıdk ile hizmette geçirdi ömrü.
9-40’ı çıktı da ”Nazif” fevtine tarih yazdı,
10-Azem-i Süy-i Beka oldu Süleyman Hayri.

NOT : Bundan yaklaşık 100 sene önce yazılan bu kitabe büyük bir edebi sanat eseridir.1300 yıl öncesi yazılmış ve günümüz yöneticilerine seslenen,ünlü Orhun Kitabeleri’ nin sanki bir torunu benzeridir..Güzel Türkçemizin maalesef Arapça veya Farsça diye unutturulmaya çalışılan bazı kelimelerini yeni nesil bugün anlayamamakta ve kullanmamaktadır.Bu ise dün ile bu günkü bağı koparmaktadır.Atasını bilmeyen nesil atisini de bilemez.Tarihini bilmeyen milletler coğrafyasından emin olamazlar.Dolayısiyle ”geçmişini bilmeyen ülkelerin sınırlarını başkaları çizer..”

BUGÜNKÜ DİLDE ANLAMI :
1-Güvenilme,yaşlanılmaz gelen elbette gider,
2-Yalan dünyanın zahmet ve haksızlıktan başka neyi var?
3-Nihayet bu efendi de ecel şerbetini içti,
4-Geride kalanlara Hak,sabır ve bol ecir versin.
5-Dosdoğru cömert,şerefli idi,içi dışı bir,
6-Durağı adn cenneti olsun, kabri aydınlık
7-Hayli nahiyelerde müdürlük etti,
8-Devlete sadakatla,hizmetle geçirdi ömrünü,
9-Süleyman Nazif efendi (Ebced hesabıyla)ölümüne tarih düştü.
10-İstikameti Beka Alemi oldu Süleyman Hayri bey’in.

KAYNAK KİŞİLER:
* Murat Yüksel (İlahiyatçı-Tarihçi-Araştırmacı ve yazar)
* M.Ali Ege -(Emekl Din görevlisi Şair-Yazar)
* Sümer Şenol (Türkolog-Edebiyatçı-Şair-Yazar)
* M.Faruk Ertan (Emekli öğretmen)

Rıdvan ERTAN
Gazi Lisesi Tarih Öğretmeni

Comments are closed.