Sütçüler Merkez

Sütçüler Merkez Başkoz Mahallesi Sütçüler Sarıçam Kartal Yuvası Tesisi Bakış
View Gallery 7 Photos
Sütçüler Merkez Başkoz Mahallesi Sütçüler Sarıçam Kartal Yuvası Tesisi Bakış
Sütçüler Merkez Başkoz Mahallesi Sütçüler Sarıçam Kartal Yuvası Tesisi Bakış
Sütçüler Merkez Çay Bahçesi
Sütçüler Merkez Çay Bahçesi
Sütçüler Merkez Çay Bahçesi
Sütçüler Çok Programlı Lisesi Bakış

Tarihçe

1938 yılında ilçe olan Sütçüler ilçemizin merkezinin nüfusu 2014 yılı nüfus sayımına göre 2.661’dir. Deniz seviyesinden 1000 m yüksekte kurulan ilçenin toprakları dağlık ve engebelidir. Sütçüler ilçesinde 7 mahalle, 30 köy bulunmaktadır.

İlçemiz Sütçüler Bölgesi’nde yaşamın M.Ö. 2.yy’da baflladığı ve bölgede yaşayan Pisidialıların bagımsızlıklarına düşkün ve savaşçı bir karaktere sahip oldukları bazı kaynaklarca bilinmektedir. M.Ö. 333’te Büyük iskender’in ordularına direnmifllerdir. Bazı Pisidia Adadalı vatandaşların Helenistik dönemde anayurtlarından ayrılıp, gurbette paralı askerlik yaptıkları Kıbrıs veFenike’de bulunan Adadalı askerlere ait mezar tafllarından anlaşılmaktadır.
M.S. 395’de Roma imparatorluğu ikiye ayrılınca; bölge Bizans imparatorluğu içinde varlığını uzunca bir süre korumaya devam etmifltir. Saint Paul ve arkadaşları yaklaşık M.S.45 yıllarında Perge’den yola çıkarak, Adada üzerinden Pisidia Antiokheia’ya ulaşmışlardır. Adada’da yaşam 9. yüzyıla kadar sürmüş daha sonra bölge Selçuklular’ın eline geçmiş ve Hamitoğlu Beyliği kurulmuş 1390 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Sütçüler’de beylikler döneminde yaptırılmıştır Seferaga Camii(1276) çeşitli resterasyonlar geçirmesine ragmen, günümüze kadar kalabilmiştir.

Coğrafya

Sütçüler ilçemiz, Isparta ilinin güneydoğusunda yer alan, Konya Antalya ve Burdur illerine sınırı olan Sütçüler ilçemiz sınırları Isparta Eğirdir sınırı bulunmakta olup Kovada Gölü ile Eğirdir sınırı başlamaktadır.

Sütçüler İlçemizin halkının başlıca geçim kaynağı tarım, hayvancılık, balıkçılık ve ormancılıktır. İlçede Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı Sütçüler Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Sefer Ağa camii, Sığırlık kalesi ve Çandır köprüsü Sağrak Köyü yakınında Adada, Kesme civarında Kocaköy Asarı ve Kasımlar yolu üzerinde Zorzila ilçenin başlıca tarihi eserleri arasında yer alır.

Mahalleleri

Başkoz, Belen, Birlik, Cami, Erenler, Yeşildere ve Yukarı Mahalle

Ören Yerleri

Pisidia Adada Antik Kenti
Taflkapı Harabeleri (Sütçüler – Helenistik dönem)
Yeflilyurt Köyü Harabeleri
Zorzila Harabeleri (Kasımlar)
Kesme Kocaköy Harabeleri (Lahitler)
Beydili Köyü (Sarnıçlar) (Eko-Kültür Köyü)
Selimler Gedisi (Çandır Yolu – Sur Kalıntıları, Sarnıç, Su Dasıtım fiebekesi ve Kitabeler)

Mesafeler

Sütçüler Merkezden Eğirdir 68 km, Isparta 102 km, Antalya 110 km, Konya 328 km,  Ankara 380 km,  İstanbul 658 km’dir.

error: Content is protected !!