Seferağa Camii (Sütçüler)

View Gallery 4 Photos

Tarihçe

Sütçüler İlçe merkezimizde yer alan Seferağa Camii Yerleşik Düzene Geçişimizin İlk Simgesel Eseri Olarak Hizmet Vermeye Devam Ediyor. Seferağa’nın vasiyeti üzerine bıraktığı mal ve para ile hicri 696 , miladi 1296 yılında Selçuklu Türk Devleti’nin (1076-1308) son zamanlarında , Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 3 sene evvel yapılmış ise de Seferağa Camii isminden başka bir eser kalmamıştır, Cami Mahallesi’nde yer almaktadır. Yapım tarihi giriş kapısında 1184 olarak, minarenin yapım tarihi de 1590 olarak belirtilmiştir. Bahçesinde sekizgen bir şadırvanı bulunmaktadır.

Seferağa Caminin planı kareye yakındır. Kuzeybatı köşesinde yer alan sekizgen kaide üzerinde yükselen minaresi silindirik formludur ve tek şerefesi vardır. Şerefesinin altı mukarnas süslemelidir. Caminin üstü büyük bir kubbe ile son cemaat mahallinin üzeri ise üç küçük kubbe ile örtülüdür. Harime giriş kapısının üzerinde paftalar içerisine yazılmış kitabesi bulunmaktadır. Kitabede Hicri 998 / Miladi 1590 tarihi bulunmaktadır. Harim kısmının kuzey duvarında üstte kadınlar mahfeli yer almaktadır. Mihrap giriş kapısının karşısındadır. Mihrap kavsarası yağlı boya ile yapılmış perde motifi ile süslenmiştir. Caminin kubbe ve pandantiflerde kalem işçilikleri görülmektedir. Erken Osmanlı Dönemi’nde yapılmış olduğu anlaşılan yapı dönemin önemli eserleri arasında yer almaktadır.


error: Content is protected !!